Điện Biên- Lai châu - Sapa - Lào Cai - Hà Khẩu - Lào Cai